paź 102012
 

 

31 października 2012 r. – przedstawiciele uczniów klas piątych będą "walczyć" w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Krakowie pt. "Tajemnice Mojego Miasta". Orężem walki będzie wiedza o współczesnym, historycznym oraz legendarnym Krakowie. Uczniowie wykażą się znajomością historii naszej Małej Ojczyzny oraz umiejętnościami taktycznymi i organizacyjnymi.

Koordynator – DWP

 Posted by at 23:29

Sorry, the comment form is closed at this time.