mar 262017
 

wyborySzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 w Krakowie

Bohaterów Września 1939

zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Turnieju

Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Dzielnicy XV

 

„W świat książek wyruszamy, bądźcie razem z nami!”

 1. Organizator

Organizatorem Turnieju jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 w Krakowie

 1. Cele turnieju
 • Integracja środowiska lokalnego
 • Aktywizowanie przedstawicieli Samorządów Uczniowskich w szkołach podstawowych
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Podkreślanie mocnych stron uczniów
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Propagowanie zasad fair- play
 • Możliwość przeżycia przygody i dobrej zabawy
 1. Uczestnicy

Do udziału w Turnieju zapraszamy pięcioosobowe drużyny utworzone z uczniów, którzy działają aktywnie w Samorządzie Uczniowskim.

 1. Miejsce i termin

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 w Krakowie, 27. kwietnia 2017 r., godz. 10.00 – 12.30.

 1. Zasady Turnieju
 • Drużyny wykonywać będą zadania zgodnie z opracowanym programem Turnieju.
 • Ogólne kategorie rywalizacji to: konkurencje wiedzy o literaturze młodzieżowej, wiedzy o świecie, konkurencje sportowe, plastyczne oraz gry wykorzystujące refleks, spostrzegawczość  i pamięć.
 • Organizator proponuje, aby uczestnicy byli ubrani w wygodne stroje
  z elementami charakterystycznymi dla danej szkoły ( koszulki, logo, ).
 • Organizator zaprasza pięcioosobową grupę uczniów, którzy będą dopingować swoich zawodników.
 • Uczestnicy Turnieju otrzymają nagrody i dyplomy.
 • Każdy uczestnik powinien przynieść pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( druk w załączniku nr 1)
 • Uczestnictwo w Turnieju należy potwierdzić drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 5. kwietnia 2017 r. , dane kontaktowe podane są w pkt. 8.
 1. Jury

W skład jury wchodzą Opiekunowie Samorządów Uczniowskich szkół biorących udział w Turnieju.

 1. Nagrody

Fundatorem nagród jest Rada Dzielnicy XV.

 1. Kontakt

W kwestiach związanych z Turniejem można kontaktować się z:

Renata Dziedzic tel. 604 756 530, p. Joanna Jurek tel. 691 859 866,

adres e- mail: sp144samorzad@onet.pl

 

Załącznik 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika Turnieju przez Organizatora na potrzeby Turnieju zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz na umieszczenie jego zdjęć z turnieju                       na stronie internetowej szkoły organizatora.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis rodzica, opiekuna prawnego

 

 Posted by at 21:59

Sorry, the comment form is closed at this time.