sie 302016
 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lipca 2016r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.Uz 2016r., poz. 1045) informuję ,że  w ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Objęci pomocą zostają uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do  klas  VI – tych   posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie pomocy można pobrać u pedagoga  szkolnego w dniach;

 1.09 czwartek  godz. 9.00-13.00

2.09 piątek  godz. 9.00-13.00

5.09 poniedziałek 9.00 – 15.00

6.09 wtorek 9.00 – 13.00

7.09 środa 9.00 – 12.00

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Posted by at 17:41

Sorry, the comment form is closed at this time.