wrz 172012
 

Istnieje jeszcze możliwość starania się o wyprawkę szkolną dla klas I-IV ostateczny termin składania wniosków w szkole upływa 28 września 2012 r.

            W związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych uprzejmie informuje

1.      dla uczniów klas I szkoły podstawowej – 539 zł  Ustawa o świadczeniach rodzinnych

2.      dla uczniów klas II – IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych – 456 zł Ustawa o pomocy społecznej

Oraz uczniów niepełnosprawnych

– słabowidzący

– niesłyszący

– upośledzeni w stopniu lekkim

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego w godzinach pracy.

 Posted by at 23:33

Sorry, the comment form is closed at this time.