mar 112023
 

Najzasobniejszymi naturalnymi źródłami węglowodorów są przede wszystkim ropa naftowa, gaz ziemny, a także węgle kopalne. Surowce te powstały z organizmów roślinnych i zwierzęcych w wyniku przeobrażenia (pod wpływem odpowiedniej temperatury i wysokiego ciśnienia) trwającego wiele milionów lat.
Polska przez prawie pół wieku była światową potęgą w produkcji ropy naftowej, zwanej wówczas olejem skalnym. W roku 1854 polski farmaceuta i chemik Ignacy Łukasiewicz uruchomił w Bóbrce pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Z polskich złóż w rekordowym roku 1906 wydobyto ponad 2 mln ton ropy. Później ich wydajność spadła, a na świecie odkryto bogatsze złoża.
Uczniowie klas ósmych zaprezentowali w swoich pracach- prezentacjach multimedialnych wszelkie aspekty dotyczące znaczenia węglowodorów wykazali również bezpośredni wpływu weglowodorów na zdrowie człowieka oraz na środowisko naturalne.
Konkurs z chemii
Wyniki
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za trud włożony w przygotowanie prac.

I miejsce Jan Morawski klasa 8c
II miejsce Łukasz Hola klasa 8b
III miejsce Joanna Sobota klasa 8f

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni ocenami celującymi z chemii. Osoby, które zajęły I, II, III miejsce dodatkowo otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe
Gratulujemy!!!
Na uznanie zasługuja również modele , które zostały wykonane przez uczniów klas ósmych w ramach podsumowania wiadomości o węglowodorach.

prace

 Posted by at 16:56

Sorry, the comment form is closed at this time.