wrz 112014
 

PIENIĄDZE UZYSKANE ZE ZBIÓREK ZAKRĘTEK ZOSTAŁY WYKORZYSTANE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO -KOMPENSACYJNYCH, REWALIDACYJNYCH, INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W NASZEJ SZKOLE ORAZ NA ZAKUP NAGRÓD DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZBIÓRKACH.

BARDZO DZIĘKUJEMY!   SAMORZĄD SZKOLNY

Bardzo cieszymy się, że Państwo wraz z dziećmi tak chętnie włączyli się w naszą akcję. W nowym roku szkolnym 2014/2015 akcja będzie kontynuowana. Zachęcamy do dalszej aktywności .

Samorząd Szkolny

Lp. data ilość kwota
1. 19.09.2013    83 kg   49,80 zł
2. 04.10.2013 140 kg   84,00 zł
3. 25.10.2013    97 kg   58,20 zł
4. 25.11.2013  134 kg   80,40 zł
5. 19.12.2013  175 kg 105,00 zł
6. 30.01.2014  155 kg   93,00 zł
7. 21.03.2014  210 kg 168,00 zł
8. 15.04.2014  140 kg 112,00 zł
9. 23.05.2014 210 kg 126,00 zł
10. 25.06.2014 200 kg 160,00 zł
  RAZEM 1544 kg 1036,40 zł
 Posted by at 20:33

Sorry, the comment form is closed at this time.