lis 182019
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 betterlogo3
w Krakowie
im. Bohaterów Września 1939

zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie pod hasłem:

„Zdrowie i bezpieczeństwo mają pierwszeństwo”

 

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
  nr 144 w Krakowie im. Bohaterów Września 1939.
 1. Cele konkursu:
  • Promocja zdrowego trybu życia oraz bezpiecznych zachowań.
  • Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej, zainteresowań plastycznych oraz wiedzy z zakresu technologii informacyjnej i komputerowej, doskonalenie umiejętności wyrażania siebie przez sztukę, promowanie twórczości.

 1. Założenia konkursu:

     Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną lub nagrywają film przedstawiający główną myśl konkursu – ukazujący dlaczego zdrowie i bezpieczeństwo są istotne.

 1. Uczestnicy konkursu :

     Uczniowie klas IV – VIII krakowskich szkół podstawowych.

 1. Kryteria oceny jury:
  • zgodność z tematyką konkursu
  • estetyka wykonania
  • kreatywność
  • walory artystyczne

Regulamin

Karta informacyjna

 Posted by at 11:29

Sorry, the comment form is closed at this time.