Egzamin ósmoklasisty

 

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: 

Arkusz standardowy Przedłużenie czasu
Język polski 120 min Do 180 min
Matematyka 100 min Do 150 min
Język obcy nowożytny 90 min Do 135 min

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

  • do 30.09.2023r. należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego
  • do 16.10.2023r. należy przedłożyć psychologowi szkolnemu (lub wychowawcy) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły) lub zaświadczenie o stanie zdrowia.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu

  • do 21.11.2023r. psycholog szkolny poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
  • do 24.11.2023r. rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenia o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.
  • 3 lipca 2024r. – Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom.
  • do 3 lipca 2024r. – Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji.
  • 3 lipca 2024r. – Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

 Posted by at 20:54