Egzamin ósmoklasisty

 

W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

  Arkusz standardowy Przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE
Język polski 120 min Do 180 min
Matematyka 100 min Do 150 min
Język obcy nowożytny 90 min Do 135 min

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

  • do 30.09.2022 r. należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego
  • do 17.10.2022r. należy przedłożyć psychologowi szkolnemu (lub wychowawcy) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły) lub zaświadczenie o stanie zdrowia W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu
  • do 21.11.2022r psycholog szkolny poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
  • do 24.11.2022r. rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania
  • 3 lipca 2023 r. – Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom.
  • do 6 lipca 2023 r. – Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji.
  • 6 lipca 2023 r. – Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji.

WAŻNE STRONY

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

 

 Posted by at 20:54