Egzamin ósmoklasisty

 

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

  Arkusz standardowy Przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

 

Język polski 120 min Do 180 min
Matematyka 100 min Do 150 min
Język obcy nowożytny 90 min Do 135 min

 

Najważniejsze terminy:

 • do 30.09.2021r. należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego 
 • do 15.10.2021r. należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty  (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone
  do szkoły)
  lub zaświadczenie o stanie zdrowia
 • do 22.11.2021r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 
 • do 26.11.2021r. rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie
  o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

 Posted by at 20:54