SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Kandydaci do klas pierwszych  liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników, branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych, ich Rodzice i Opiekunowie prawni

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 do klas wstępnych liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi oraz klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Kraków będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa z 15 marca 2017 r.

w REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO DOWOLNEJ LICZBY SZKÓŁ, KTÓRE PROWADZĄ REKRUTACJĘ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-poradnik dla RODZICÓW I UCZNIÓW KL.VIII – jak przygotować się do procesu rekrutacji i podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.


„Jak wypełniać elektroniczne wnioski do szkół ponadpodstawowych” – webinar dla rodziców uczniów klas VIII


 

 Posted by at 14:48