TERMINY

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DO KLAS PIERWSZYCH

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA ORAZ KLAS WSTĘPNYCH W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW

PRZEPROWADZONA ZOSTANIE W TERMINACH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 5/23

MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Z DNIA 26 STYCZNIA 2023 r.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/01/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-5-23-rekrutacja.pdf

 Posted by at 18:46