Samorząd szkolny

 

Samorząd Uczniowski – klasy IV – VI

 wybory

przewodnicząca :

Marlena Mikrut  VI b

zastępcy :

Kacper Guzik  VI c

Zuzanna Koral  VI f

Zuzanna Zych  Vc

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

4a      Jakub Cudek, Jakub Wójcik

4b      Zuzanna Kot, Juliusz Osiński

4c      Kacper Cisowski, Aleksandra Szkonter, Piotr Cholewa

4d      Gabriela Kantor, Emilia Sztaba

4e      Jagoda Sołtysiak, Filip Śliwiński

5a      Zofia Masnowska, Hanna Mróz, Katarzyna Wąs

5b      Wiktoria Bętkowska, Magdalena Sroka, Magdalena Zemła 

5c      Wiktoria Klimczyk, Zuzanna Zych

5d      Michalina Taboła, Zofia Wilusz, Karol Natkaniec

6a      Maja Pudaś, Natalia Kapała, Kacper Kuzera

6b      Marlena Mikrut, Victoria Maurer, Alicja Skotnicka

6c      Martyna Czajkowska, Kacper Guzik, Daniel Nabagło

6d      Anna Urbańska, Kinga Pieprzycka, Igor Miękina

6f       Alicja Gajewska, Zuzanna Koral, Mateusz Warmus

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:

Ewa Dębicka, Renata Dziedzic, Joanna Jurek, Beata Kielian-Wnęk, Agnieszka Kozek, Małgorzata Nowak, Sebastian Pietrykowski, Katarzyna Rusin, Monika Stobińska, Anna Strzałba-Kotula, Justyna Wojdyła.

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK 2016/2017

1. Ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny.

a) Przydział obowiązków.

b) Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.

2. Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego.                                                                                  

  a) Protokoły zebrań Samorządu.

  b) Sprawozdania z przebiegu akcji, konkursów i imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski.    

  c) Dokumentacja fotograficzna.

  d) Prowadzenie teczki Samorządu Uczniowskiego.

3.Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU.                 

  a) Prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

  b) Aktualizowanie na stronie internetowej szkoły zakładki „Akcje Samorządu”. Uaktualnianie danych samorządu oraz opis imprez szkolnych, akcji, konkursów organizowanych przez SU.

4.Dokumentowanie życia szkoły poprzez prowadzenie Kroniki Szkolnej.

5.Przekazywanie przez szkolny radiowęzeł informacji o organizowanych akcjach, konkursach, imprezach oraz dniach tematycznych.                            

6.Prowadzenie całorocznej rywalizacji klas IV – VI o tytuł „Zgranej klasy”.

7.Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim (klas 0-III).

8.Przeprowadzenie wyborów nowego Samorządu Uczniowskiego.                                                      

9.Przeprowadzenie wyborów Rzecznika Praw Ucznia.

10.Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

a)Wystawianie Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych  oraz udział przewodniczącej Samorządu w organizowanych akademiach.

11.Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.

12.Integracja społeczności szkolnej poprzez organizację imprez o charakterze rozrywkowym.

a)Dyskoteki i imprezy tematyczne dla klas IV-VI .

13.Organizowanie „Dni Tematycznych” integrujących i aktywizujących zespoły klasowe.

 • Pierwszy Dzień Jesieni
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Życzliwości
 • Andrzejki
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Prima Aprilis
 • Organizacja „Nietypowych dni tematycznych”.

14.Organizacja konkursów integrujących zespoły klasowe, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów .

15.Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych („Góra Grosza”, „Gwiazdka dla zwierzaków”, akcje na rzecz dzieci niepełnosprawnych  itp.)

16.Współpraca z Hospicjum im. św. Łazarza.

17.Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych np. plastikowych zakrętek.

18.Zorganizowanie zbiórki makulatury.

19.Wypożyczanie sprzętu sportowego na przerwy polowe.

20.Realizacja w miarę możliwości propozycji uczniów. Zachęcanie uczniów  do podejmowania i realizowania własnych inicjatyw na terenie szkoły.

 

Regulamin

ZGRANA KLASA

Samorząd Uczniowski prowadzi całoroczną rywalizację klas IV-VI o tytuł „Zgranej klasy”. Klasy IV-VI uczestniczą
w zmaganiach o tytuł „Zgranej klasy” przez cały rok szkolny. Samorząd Uczniowski przyznaje klasie punkty według poniższego regulaminu i wpisuje  je w tabelę rywalizacji klas. Rywalizacja zostanie podsumowana na koniec pierwszego semestru i na zakończenie bieżącego roku szkolnego. Zwycięska klasa zostanie nagrodzona  po każdorazowym podsumowaniu punktów.

Działalność uczniów podlegająca ocenie:

 1. Pomoc w organizowanych przez samorząd akcjach, konkursach, imprezach./0-20 pkt./
 2. Udział klasy w akcjach np.  Góra Grosza, Gwiazdka dla Zwierzaka, stroik i kartka świąteczna dla hospicjum, makulatura, akcja ciasto. /0-20 pkt./
 3. Udział klasy w konkursach organizowanych przez samorząd. /0-20 pkt./
 4. Przygotowanie gazetki klasowej. / 0-20 pkt./
 5. Wykonanie świątecznej dekoracji klas. / 0-20 pkt. /
 6. Wykazanie własnej inicjatywy klasy np. organizacja przez klasę dnia tematycznego, konkursu, przedstawienia. / 0-40 pkt./

Zachęcamy klasy do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez realizację własnych pomysłów. Uatrakcyjni to wspólnie spędzony czas. Efekty waszej pracy zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły.

 

Regulamin Samorządu Szkolnego

 Posted by at 14:34