Samorząd szkolny

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 4-8

NA ROK 2023/2024

 1. Ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny:
 • przydział obowiązków
 • określenie zasad funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego
 • planowanie  i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków
 1. Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego:
 • listy obecności z  zebrań Samorządu
 • zamieszczanie informacji dotyczących przeprowadzanych akcji, wydarzeń, konkursów i imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski
 • dokumentacja fotograficzna
 1. Bieżące informowanie nauczycieli oraz uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach Samorządu Uczniowskiego:
 • prowadzenie tablic informacyjnych Samorządu Uczniowskiego,
 • aktualizowanie na stronie internetowej szkoły zakładki „Akcje Samorządu”. Uaktualnianie danych Samorządu oraz opis wydarzeń, imprez, akcji i konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
 1. Przekazywanie przez szkolny radiowęzeł informacji o organizowanych wydarzeniach.
 2. Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim (klas I-III).
 3. Przeprowadzenie wyborów nowego Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wystawianie Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych oraz udział przedstawicieli Samorządu w organizowanych akademiach.
 5. Integracja społeczności szkolnej.
 6. Organizowanie „Dni Tematycznych” integrujących i aktywizujących zespoły klasowe oraz prezentujących talenty uczniowskie.
 7. Organizacja konkursów integrujących zespoły klasowe, udział
  w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
 8. Udział w akcjach charytatywnych.
 9. Współorganizowanie zbiórki makulatury.
 10. Zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania własnych inicjatyw na terenie szkoły.

Planowane wydarzenia w roku szkolnym 2023/2024

Wrzesień:

 • Zebrania organizacyjne i wybór przewodniczącego SU

Październik:

 • Dzień Chłopaka
 • Święto Komisji Edukacji Narodowej, 250. rocznica powstania KEN

Listopad:

 • Góra grosza
 • Andrzejki szkolne

Grudzień:

 • Dzień św. Mikołaja
 • Dzień świątecznego sweterka

Luty:

 • Walentynki szkolne

Marzec:

 • Dzień Otwarty Szkoły
 • Dzień Kobiet

Kwiecień:

 • Dzień bez plecaka
 • Konkurs klasowy – wiosenna dekoracja Sali

Czerwiec:

 • Dzień Dziecka
 • Bezpieczne wakacje

 

 

 Posted by at 14:34