Samorząd szkolny

 

Samorząd Uczniowski – klasy IV – VIII

wybory

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2022/2023

 1. Ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny:

–  przydział obowiązków

–  określenie zasad funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego

–  planowanie  i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków

 1. Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego:

– listy obecności z  zebrań Samorządu

– zamieszczanie informacji dotyczących przeprowadzanych akcji, wydarzeń, konkursów i imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski

– dokumentacja fotograficzna

 1. Bieżące informowanie nauczycieli oraz uczniów o życiu szkoły, pracy
  i akcjach Samorządu Uczniowskiego:

– prowadzenie tablic informacyjnych Samorządu Uczniowskiego,

– aktualizowanie na stronie internetowej szkoły zakładki „Akcje Samorządu”. Uaktualnianie danych Samorządu oraz opis wydarzeń, imprez, akcji i konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

 1. Przekazywanie przez szkolny radiowęzeł informacji o organizowanych wydarzeniach.
 2. Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim (klas 0-III).
 3. Przeprowadzenie wyborów nowego Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wystawianie Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych oraz udział przedstawicieli Samorządu w organizowanych akademiach.
 5. Integracja społeczności szkolnej.
 6. Organizowanie „Dni Tematycznych” integrujących i aktywizujących zespoły klasowe oraz prezentujących talenty uczniowskie.
 7. Organizacja konkursów integrujących zespoły klasowe, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
 8. Udział w akcjach charytatywnych.
 9. Współorganizowanie zbiórki makulatury.
 10. Zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania własnych inicjatyw na terenie szkoły.

 

 

 Posted by at 14:34