Samorząd szkolny

 

Samorząd Uczniowski – klasy IV – VIII

wybory

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2020/2021

 1. Ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny:
  • przydział obowiązków
  • określenie zasad funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego w okresie pandemii
  • planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków
  • Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego:
  • listy obecności z zebrań Samorządu
  • zamieszczanie informacji dotyczących przeprowadzanych akcji, wydarzeń, konkursów i imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski
  • dokumentacja fotograficzna
 2. Bieżące informowanie nauczycieli oraz uczniów o życiu szkoły, pracy
  i akcjach Samorządu Uczniowskiego:

  • prowadzenie tablic informacyjnych Samorządu Uczniowskiego,
  • aktualizowanie na stronie internetowej szkoły zakładki „Akcje Samorządu”. Uaktualnianie danych Samorządu oraz opis wydarzeń, imprez, akcji i konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
 3. Przekazywanie przez szkolny radiowęzeł informacji o organizowanych wydarzeniach.
 4. Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim (klas 0-III).
 5. Przeprowadzenie wyborów nowego Samorządu Uczniowskiego.
 6. Przeprowadzenie wyborów Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 7. Wystawianie Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych oraz udział przedstawicieli Samorządu w organizowanych akademiach.
 8. Integracja społeczności szkolnej.
 9. Organizowanie „Dni Tematycznych” integrujących i aktywizujących zespoły klasowe oraz prezentujących talenty uczniowskie.
 10. Organizacja konkursów integrujących zespoły klasowe, udział
  w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
 11. Udział w akcjach charytatywnych.
 12. Współorganizowanie zbiórki makulatury.
 13. Zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania własnych inicjatyw na terenie szkoły.
 Posted by at 14:34