Samorząd szkolny

 

Samorząd Uczniowski – klasy IV – VII

 wybory

przewodnicząca :

Marlena Mikrut  VII b

zastępcy :

Piotr Cholewa  V c

Kacper Guzik  VII c

Mateusz Warmus  VII f

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

4a      Gabriela Karaś, Oliwia Skowrońska

4b      Aleksandra Walczykowska, Piotr Jończyk

4c      Magdalena Jędrzejewska, Szymon Żak

4d     Weronika Hopkowicz, Jagoda Walentowicz

4e      Regina Malanowicz, Weronika Świątek

4f      Karolina Zbylut, Igor Szydło

5a      Magdalena Szewczyk, Krzysztof Biesiada

5b      Juliusz Osiński, Miłosz Więcek

5c      Szymon Bożęcki

5d     Gabriela Kluba, Natalia Nitek

5e      Karolina Boratyńska

6a      Gabriela Antoniuk, Daria Dubiel

6b      Wiktoria Bętkowska, Magdalena Zemła

6c      Wiktoria Klimczyk, Zuzanna Zych

7a      Gabriela Goryczka, Jacek Kosowicz

7b      Patryk Mikrut

7c      Daniel Nabagło

7d     Martyna Czajkowska, Dagmara Miękina

7f      Karina Szot

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:

Ewa Dębicka, Renata Dziedzic, Joanna Jurek, Małgorzata Kępa, Agnieszka Kozek, Małgorzata Nowak, Sebastian Pietrykowski, Katarzyna Rusin, Justyna Wojdyła, Katarzyna Zając, Sebastian Cygan

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK 2017/2018

 1. Ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny.   
  •  Przydział obowiązków.
  • Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
 2. Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego.                                                                                    
  • Protokoły zebrań Samorządu.
  • Sprawozdania z przebiegu akcji, konkursów i imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski. 
  • Dokumentacja fotograficzna.
  • Prowadzenie teczki Samorządu Uczniowskiego.
 3. Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU.               
  •   Prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
  • Aktualizowanie na stronie internetowej szkoły zakładki „Akcje Samorządu”. Uaktualnianie danych samorządu oraz opis imprez szkolnych, akcji, konkursów organizowanych przez SU.
 4. Dokumentowanie życia szkoły poprzez prowadzenie Kroniki Szkolnej.
 5. Przekazywanie przez szkolny radiowęzeł informacji o organizowanych akcjach, konkursach, imprezach oraz dniach tematycznych.                            
 6. Prowadzenie całorocznej rywalizacji klas IV – VII o tytuł „Zgranej klasy”.
 7. Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim (klas 0-III).
 8. Przeprowadzenie wyborów nowego Samorządu Uczniowskiego.                                                      
 9. Przeprowadzenie wyborów Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 10. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
  • Wystawianie Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych   oraz udział przewodniczącej Samorządu w organizowanych akademiach.
 11. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.
 12. Integracja społeczności szkolnej poprzez organizację imprez o charakterze rozrywkowym.
  • Dyskoteki i imprezy tematyczne dla klas IV-VII .
 13. Organizowanie „Dni Tematycznych” integrujących i aktywizujących zespoły klasowe oraz prezentujących talenty uczniowskie.
  • Pierwszy Dzień Jesieni
  • Dzień Chłopaka
  • Dzień Życzliwości
  • Andrzejki
  • Walentynki
  • Dzień Kobiet
  • Pierwszy Dzień Wiosny
  • Prima Aprilis
  • Organizacja „Nietypowych dni tematycznych”.
 14. Organizacja konkursów integrujących zespoły klasowe, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów .
 15. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych („Góra Grosza”,  „Gwiazdka dla zwierzaków”, akcje na rzecz dzieci niepełnosprawnych  itp.)
 16. Współpraca z Hospicjum im. św. Łazarza.
 17. Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych np. plastikowych zakrętek.
 18. Zorganizowanie zbiórki makulatury.
 19. Wypożyczanie sprzętu sportowego na przerwy polowe.
 20. Realizacja w miarę możliwości propozycji uczniów. Zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania własnych inicjatyw na terenie szkoły.
 21. Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
  • udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
  • uczestniczyć w działalności charytatywnej;
  • pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego;
  • angażować się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz środowiska;
  • współpracować z organizacjami, instytucjami i fundacjami niosącymi pomoc potrzebującym;
  • organizować akcje, dni tematyczne i imprezy charytatywne na rzecz starszych, chorych i niepełnosprawnych;
  • promować wśród uczniów postawy prospołeczne i wartości.

 

Regulamin

ZGRANA KLASA

Samorząd Uczniowski prowadzi całoroczną rywalizację klas IV-VII o tytuł „Zgranej klasy”. Klasy IV-VII uczestniczą w zmaganiach o tytuł „Zgranej klasy” przez cały rok szkolny. Samorząd Uczniowski przyznaje klasie punkty według poniższego regulaminu i wpisuje je w tabelę rywalizacji klas. Rywalizacja zostanie podsumowana na koniec pierwszego półrocza i na zakończenie bieżącego roku szkolnego. Zwycięska klasa zostanie nagrodzona  po każdorazowym podsumowaniu punktów.

Działalność uczniów podlegająca ocenie:

 1. Pomoc w organizowanych przez samorząd akcjach, konkursach, imprezach. /0-20 pkt./
 2. Udział klasy w akcjach np.  Góra Grosza, Gwiazdka dla Zwierzaka itp./0-20 pkt./
 3. Udział klasy w konkursach organizowanych przez samorząd. /0-20 pkt./
 4. Wykazanie własnej inicjatywy klasy np. organizacja przez klasę dnia tematycznego, konkursu, przedstawienia. / 0-40 pkt./

Zachęcamy klasy do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez realizację własnych pomysłów. Uatrakcyjni to wspólnie spędzony czas. Efekty waszej pracy zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły.

 

Regulamin Samorządu Szkolnego

 Posted by at 14:34