Rzecznik Praw Ucznia

 
 • To nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską.
 • Możesz się do niego zwrócić w każdej sprawie.
 • Udostępni Ci regulaminy szkolne, objaśni ich sens.
 • Wyjaśni, jakie masz prawa ucznia i obywatela.

Czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom Naszej Szkoły:

 • prawa do bezpiecznej nauki,
 • prawa do życia bez przemocy i poniżania,
 • prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
 • prawa do rzetelnej informacji.
 • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym.
 • Można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne.
 • Nie zrobi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz.
 • Zachowuje dyskrecję i takt……spróbuj.

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole pełni Pan:

Sebastian Pietrykowski

s.pietrykowski@chello.pl

 Posted by at 14:35