Rzecznik Praw Ucznia

 
  • To nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską.
  • Możesz się do niego zwrócić w każdej sprawie.
  • Udostępni Ci regulaminy szkolne, objaśni ich sens.
 • Wyjaśni, jakie masz prawa ucznia i obywatela.

Czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom Naszej Szkoły:

  • prawa do bezpiecznej nauki,
  • prawa do życia bez przemocy i poniżania,
  • prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
  • prawa do rzetelnej informacji.
  • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
  • Występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym.
  • Można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne.
  • Nie zrobi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz.
 • Zachowuje dyskrecję i takt……spróbuj.

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole pełni Pani:

Anna Oryszczak

 

 Posted by at 14:35