PROGRAM FUTURE4ME!

 

W roku szkolnym 2022/2023 Nasza Szkoła realizuje KRAKOWSKI PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO FUTURE4ME! dla szkół podstawowych.

Biorą w nim udział klasy piąte i siódme. W ramach FUTURE4ME! uczniowie realizują dodatkowe godziny z języka angielskiego przyznane przez Wydział Edukacji UMK.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu co daje uczestnikom projektu w sumie pięć godzin nauki języka angielskiego tygodniowo. Mają charakter konwersatoryjny, w których nacisk położony jest nie tylko na naukę mówienia, ale również poznawanie historii, literatury, kultury i geografii innych krajów z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 Posted by at 15:36