Szkolne Koło Wolontariatu

 

betterlogo3

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu
w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Cele:

 • kształtowanie postaw wśród uczniów, które sprzyjają wychodzeniu naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego
  i osób potrzebujących
 • uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi
 • uczenie poszanowania drugiego człowieka
 • uczenie niesienia pomocy innym osobom (chorym, niepełnosprawnym, samotnym)
 • wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem
 • pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas
 • zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

Działalność Koła opierać się będzie na:

 • uczestniczeniu w akcjach charytatywnych
 • udziale w inicjatywach na rzecz osób potrzebujących
 • współpracy z fundacjami
 • organizowaniu pomocy koleżeńskiej w nauce

Planowane zadania szczegółowe :

 • zebranie listy uczniów klas siódmych i ósmych chętnych do pracy w wolontariacie, rozdanie deklaracji
 • rozpoznanie potrzeb środowiskowych (nawiązanie współpracy z fundacjami)
 • przystąpienie do akcji „Szkoła z pasją pomagania” organizowanej przez Fundację AlmaSpei Hospicjum dla dzieci, realizacja założeń projektu
 • kontynuacja współpracy z Towarzystwem  Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie, udział w akcji „Pola Nadziei”
 • udział w Świątecznej Zbiórce Żywności – współpraca z Bankiem Żywności
 • udział szkoły w ogólnopolskim projekcie społecznym organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna – Szlachetna Paczka
 • organizacja akcji i szkolnych wydarzeń dla uczniów klas młodszych
 • organizacja zabaw i konkursów dla przedszkolaków Samorządowego Przedszkola nr 144 w Krakowie
 • pomoc wolontariuszy w świetlicy szkolnej
 • pomoc wszystkim nauczycielom organizującym w szkole akcje charytatywne
 • organizacja akcji charytatywnych i pomocy innym wynikających z aktualnych potrzeb
 • realizowanie w miarę możliwości inicjatyw Wolontariuszy
 • podsumowanie pracy Wolontariuszy, rozdanie zaświadczeń.

 

 

 Posted by at 20:30