Ubezpieczenie uczniów

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NW)

zgłaszanie szkód (wypadków) w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji  „WARTA” S.A.

przez stronę internetową:  www.warta.pl  lub telefonicznie: 801 308 308,

należy podać nr szkoły i nr polisy:

wariant I  908558513824

lub

wariant II  908558513823

 Posted by at 20:47