Ubezpieczenie uczniów

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NW)

Numer polisy NNW dla uczniów na 2018/2019 rok 100050071734

Kontakt: Robert Antoniuk 600-354-860
              antoniuk.robert@aviva.com.pl

Rada Rodziców podczas spotkania w dniu 26.09.2018 r. wybrała ubezpieczenie grupowe w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA.
Wysokość składki jest indywidualna : 33 zł; 46 zł; 55 zł; 150 zł (4 warianty do wyboru).
Przypominamy, że ubezpieczenie grupowe dziecka jest nieobowiązkowe.
Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu dziecka prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, oraz zakresami kwot dla poszczególnych wariantów.
Termin wpłaty upływa 10. X. 2018 r.
Zainteresowanych proszę o podanie do skarbników klasowych kopertę z wyliczoną kwotą oraz zgodą.
Szczegóły ubezpieczenia znajdują się w załącznikach poniżej oraz w zakładce Rada Rodziców.

Aviva dla uczniów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Postanowienia dodatkowe

Zgłoszenie wypadku

Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu

RODO

 Posted by at 20:47