Ubezpieczenie uczniów

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie grupowe w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Wysokość składki jest indywidualna : 39 zł; 59 zł; 75 zł; 289 zł  (4 warianty do wyboru).

Przypominamy, że ubezpieczenie grupowe dziecka jest nieobowiązkowe.  Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu dziecka prosimy o zapoznanie się  z warunkami ubezpieczenia, oraz zakresami kwot dla poszczególnych wariantów.

Termin wpłaty upływa 25.10.2019 r.

Szczegóły ubezpieczenia znajdują się w załącznikach poniżej oraz na stronie Szkoły w zakładce Dla Rodziców – Ubezpieczenie Uczniów.

Link do ubezpieczenia dziecka: - link

Kontakt: Robert Antoniuk 600-354-860
              antoniuk.robert@aviva.com.pl

Jak zgłosić szkodę?

  1. Szkodę zgłosisz w serwisie online MojaAviva;
  2. Centrum Alarmowe Assistance +48 22 557 44 44
  3. Napisz szkody_osobowe@aviva.pl

OWU Towje dziecko

Zakres ubezpieczenia

 Posted by at 20:47