SZANOWNI PAŃSTWO!

 Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
lut 152015
 

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie bardzo serdecznie dziękuje za przekazane w ubiegłym roku wpłaty na rzecz szkoły, które wyniosły łącznie 4 926,90 zł. Zebrana kwota zostanie wykorzystana na zakup książek do biblioteki szkolnej, potrzeby Samorządu Uczniowskiego oraz doposażenie gabinetów specjalistów.

Continue reading »

 Posted by at 11:06

REKRUTACJA DO KLAS „I”

 Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
lut 082015
 
Przyjmowanie wniosków w szkole w godz. pracy sekretariatu, Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców – godz. 9.00  www.portaledukacyjny.krakow.pl od 9 marca do 31 marca 2015 roku
Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 20 kwietnia 2015 roku godz. 12.00
Potwierdzenie woli uczęszczania dzieci do szkoły od 21 kwietnia do 24 kwietnia 2015 roku
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 27 kwietnia 2015 roku godz. 9.00
Rekrutacja uzupełniająca od 28 kwietnia 2015 roku

 

 Posted by at 10:38

REKRUTACJA DO KLAS „0”

 Szkoła  Komentowanie nie jest możliwe
lut 082015
 
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców od 26 lutego do 6 marca 2015 roku
Przyjmowanie wniosków w szkole w godz. pracy sekretariatu, Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców – godz. 9.00  www.portaledukacyjny.krakow.pl od 9 marca do 31 marca 2015 roku
Ogłoszenie wyników rekrutacji(lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 17 kwietnia 2015 roku godz. 12.00
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 4 maja 2015 roku godz. 9.00
Rekrutacja uzupełniająca od 5 maja 2015 roku

 

 Posted by at 10:37