Mały samorząd

 
Mały Samorząd Uczniowski – klasy I – III
 

PLAN PRACY

MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III
CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie.
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Wzmocnienie więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności szkolnej.
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom
 • Organizacja konkursów.
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za sprawy szkoły.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną
  i ekologiczną.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej
 • Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka
 • Kontynuacja współpracy z instytucjami
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

CAŁY ROK:

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

 1. Bezpiecznie w szkole i poza nią…”
 • Przypomnienie szkolnych regulaminów.
 • Zasady bezpiecznego poruszania się po szkole (schodach, korytarzu).
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 1.  „Bezpieczeństwo w czasie ferii”.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa na drogach.
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas ferii.
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 1. „Bezpieczne wakacje”.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie letniego wypoczynku.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka i ucznia.

 1. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka oraz Kodeksem Ucznia.

WRZESIEŃ

 • Opracowanie planu pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • „Powitanie jesieni” – dzień ubrań w kolorach jesieni.
 • „Dzień chłopaka” – quiz wiedzy o dziewczynkach.

PAŹDZIERNIK

 • „Dzień bezpiecznego komputera” – konkurs plastyczno – techniczny na najciekawszego wirusa komputerowego.
 • „Święto Komisji Edukacji Narodowej” – zabawa „Zgadnij kto to?”. Wykonanie kartek okolicznościowych, wręczenie ich nauczycielom klas młodszych, dyrekcji, pracownikom administracji. Złożenie życzeń przez przedstawicieli samorządu.

LISTOPAD

 • „Święto Odzyskania Niepodległości” – wykonanie kotylionów patriotycznych
  w klasach. Zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza przez przedstawicieli MSU.

GRUDZIEŃ

 • „Dzień mikołajkowych czapek” – uczniowie przychodzą ubrani w mikołajkowe czapki.
 • Mikołajkowy wyjście na kręgle MSU.

STYCZEŃ          

 • Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka – czytanie fragmentów bajki przez przedstawicieli MSU. Quiz wiedzy o Kubusiu Puchatku.

LUTY

 • „Walentynki” – wykonanie serduszek walentynkowych z masy solnej.
 • „Zabawa karnawałowa” – pomoc w organizacji.

MARZEC

 • „Dzień Kobiet” – wybory najmilszej dziewczynki w klasie.
 • „Światowy Dzień Mózgu” – gry i zabawy logiczne w klasach I-III. 

KWIECIEŃ

 • „Prima Aprilis” – dzień w piżamie i szlafroku.
 • „TALENT SHOW” – konkurs talentów.

MAJ

 • „Dzień dobrych uczynków”.
 • Pomoc w organizowaniu festynu.

CZERWIEC

 • Audycja z okazji Dnia Dziecka.
 • Wręczenie dyplomów za aktywny udział w MSU.
 • Opracowanie wytycznych na przyszły rok.

 

 Posted by at 14:34