Mały samorząd

 

PLAN PRACY

MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 NR 144 W KRAKOWIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • W szkole działa „Mały Samorząd Uczniowski”
 • „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I – III.
 • Do organów „Małego Samorządu” należą przedstawiciele klas III.
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie „Małego Samorządu Uczniowskiego”, współpracując z opiekunami Samorządu Szkolnego i innymi nauczycielami.

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie.
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Wzmocnienie więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności szkolnej.
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom
 • Organizacja konkursów.
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za sprawy szkoły.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną
  i ekologiczną.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka
 • Kontynuacja współpracy z instytucjami
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

CAŁY ROK:

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

 1. Bezpiecznie w szkole i poza nią…”
 • Przypomnienie szkolnych regulaminów.
 • Zasady bezpiecznego poruszania się po szkole (schodach, korytarzu).
 1. „Bezpieczeństwo w czasie ferii”.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa na drogach.
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas ferii.
 1. „Bezpieczne wakacje”.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie letniego wypoczynku.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka i ucznia.

 1. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka oraz Kodeksem Ucznia.

WRZESIEŃ

 • Opracowanie planu pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • Dzień spadającego liścia.
 • Dzień chłopaka.

PAŹDZIERNIK

 • Święto Komisji Edukacji.

LISTOPAD

 • Dzień Postaci z Bajek.
 • Zdrowo jemy, zdrowo się odżywiamy.

GRUDZIEŃ

 • Kartka dla seniora.

STYCZEŃ

 • Góra Grosza.
 • Międzynarodowy Dzień Układanek i Łamigłówek.

LUTY                 

 • Dzień Kota- „Gwiazdka dla Zwierzaka” zbiórka karmy na rzecz schroniska.
 • Tłusty czwartek – sprzedaż pączków.

MARZEC

 • Dzień Kobiet.
 • Pierwszy Dzień Wiosny.

KWIECIEŃ

 •  „Wesołe śmieci”- konkurs na  eko – maskotkę.

MAJ

 • Dzień Europy.

CZERWIEC

 • Wakacyjne selfie.
 • Wręczenie dyplomów za aktywny udział w MSU.
 • Opracowanie wytycznych na przyszły rok.

Koordynator – Kinga Ryś

Opiekunowie:

Iwona Szopa-Sacha

Agnieszka Witkowska -Warchoł

Zuzanna Nowak

Joanna Suchan

Katarzyna Zając-Robak

 Posted by at 14:34