Mały samorząd

 
 
 
PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022.
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • W szkole działa „Mały Samorząd Uczniowski”
 • „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I – III.
 • Do organów „Małego Samorządu” należą przedstawiciele klas III.
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie „Małego Samorządu Uczniowskiego”, współpracując z opiekunami Samorządu Szkolnego i innymi nauczycielami.

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie.
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Wzmocnienie więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności szkolnej.
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom
 • Organizacja konkursów.
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za sprawy szkoły.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną
  i ekologiczną.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej
 • Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka
 • Kontynuacja współpracy z instytucjami
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

CAŁY ROK:

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

 1. Bezpiecznie w szkole i poza nią…”
 • Przypomnienie szkolnych regulaminów.
 • Zasady bezpiecznego poruszania się po szkole (schodach, korytarzu).
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 1.  „Bezpieczeństwo w czasie ferii”.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa na drogach.
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas ferii.
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 1. „Bezpieczne wakacje”.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie letniego wypoczynku.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka i ucznia.

 1. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka oraz Kodeksem Ucznia.

WRZESIEŃ

 • Opracowanie planu pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny – „Pocztówka z wakacji”.
 • Dzień Kropki.
 • Dzień Orderu Uśmiechu.
 • Pierwszy Dzień Jesieni.
 • Dzień chłopaka.

PAŹDZIERNIK

 • Święto Komisji Edukacji.
 • Dzień Szefa Kuchni – akcja charytatywna.

LISTOPAD

 • Dzień Postaci z Bajek.
 • Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości.
 • Dzień Życzliwości.
 • Dzień Pluszowego Misia.

GRUDZIEŃ

 • „Piernikowy zawrót głowy” – konkurs.
 • Kolędowanie.

STYCZEŃ/LUTY   

 • Zbiórka artykułów higienicznych dla osób starszych.
 • Dzień Kota.

MARZEC

 • Dzień Kobiet.

KWIECIEŃ

 • Dzień piżamy w szkole.
 • Wykonanie świątecznych kartek dla seniorów z Domu Spokojnej Starości.
 • Dzień Ziemi – Eko-konkurs.

MAJ

 • Majowe święta.

CZERWIEC

 • Wręczenie dyplomów za aktywny udział w MSU.
 • Opracowanie wytycznych na przyszły rok.

Koordynator – Izabela Małecka

Opiekunowie:

Wioleta Blak

Martyna Grochocińska

Wioletta Kielian

Joanna Rams

Kinga Ryś

Urszula Strojna

Iwona Szopa-Sacha

Urszula Walkowska

Agnieszka Witkowska -Warchoł

Katarzyna Zając-Robak

 

 Posted by at 14:34