Mały samorząd

 
Mały Samorząd Uczniowski – klasy I – III
 

PLAN PRACY

MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wzmocnienie więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności szkolnej
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom
 • Organizacja konkursów
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za sprawy szkoły
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną
  i ekologiczną

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej
 • Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka
 • Kontynuacja współpracy z instytucjami
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

CAŁY ROK:

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

 1. Bezpiecznie w szkole i poza nią…”
 • Przypomnienie szkolnych regulaminów.
 • Zasady bezpiecznego poruszania się po szkole (schodach, korytarzu).
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 1. „Bezpieczeństwo w czasie ferii”.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa na drogach.
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas ferii.
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 • „ Bezpieczne wakacje”.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie letniego wypoczynku.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka i ucznia.

 1. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka oraz Kodeksem Ucznia.

WRZESIEŃ

 • Opracowanie planu pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • „Powitanie jesieni” – dzień ubrań w kolorach jesieni.
 • „Dzień chłopaka”- wybory najsympatyczniejszego chłopca w klasie.

PAŹDZIERNIK

 • „Święto Komisji Edukacji Narodowej” – wykonanie kartek okolicznościowych, wręczenie ich nauczycielom klas młodszych, dyrekcji, pracownikom administracji. Złożenie życzeń przez przedstawicieli samorządu.
 • „Dzień Papieski” – wydrukowanie cytatów Jana Pawła II oraz powieszenie ich na drzwiach sal klas 0 – III.
 • „Międzynarodowy Dzień Pisania Listów” – pisanie listów do małych pacjentów ze Szpitala św. Ludwika.

LISTOPAD

 • „Międzynarodowy dzień postaci z bajek” – chętne dzieci przebierają się za ulubiona postać z bajek.
 • „Święto Odzyskania Niepodległości” – wykonanie kotylionów patriotycznych
  w klasach.
 • „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka” – audycja okolicznościowa.

GRUDZIEŃ

 • „Dzień mikołajkowych czapek” – uczniowie przychodzą ubrani w mikołajkowe czapki.
 • Kolędowanie w klasach, wykonanie kartek świątecznych dla mieszkańców hospicjum.

STYCZEŃ

 • „Rady nie od parady” – konkurs na ilustrację do wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej.

LUTY

 • „Walentynki” – poczta Walentynkowa.
 • „Zabawa karnawałowa” – pomoc w organizacji.

MARZEC

 • „Wiosna, ach to Ty!” – konkurs na wiosenną dekorację drzwi do sal.
 • „Światowy Dzień Mózgu” – gry i zabawy logiczne w klasach I-III.

KWIECIEŃ

 • „Prima Aprilis” – dzień w szlafroku.
 • „TALENT SHOW” – konkurs talentów.

MAJ

 • „Dzień dobrych uczynków”.
 • „Dzień Matki” – warsztaty mydelnicze.

CZERWIEC

 • Wręczenie dyplomów za aktywny udział w MSU.
 • Opracowanie wytycznych na przyszły rok.
 Posted by at 14:34