Kontakt

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

nr 144 im. Bohaterów Września 1939

os. Bohaterów Września 13  31 – 620 Kraków

tel: 12 648 03 02

kom.    660 637 459

fax 12 681 11 35

  

e -mail: sp144@op.pl

tel. stacjonarny – pedagog/ psycholog 12 640 91 06

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

- Imię i nazwisko: Marlena Dyrek
- Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
- Adres mailowy: inspektor1@mjo.krakow.pl
 Posted by at 14:26