Rada rodziców

 

Szanowna Rada Rodziców

Przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

 nr 144 w Krakowie

Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”.

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz korzyści płynących z wcześniejszego rozpoczęcia nauki, jak również promowanie umiejętności dzieci sześcioletnich nabywanych w szkole.

Z województwa małopolskiego wszystkie prace konkursowe wraz z podpisanym arkuszem zgłoszeniowym należy nadesłać do dnia 22 lutego 2013r. pocztą na adres: Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice, z dopiskiem: „Mam 6 lat”.

Arkusz zgłoszeniowy, komunikat MEN oraz regulamin dostępne są na stronie: www.kuratorium.krakow.pl

Zachęcam Państwa do uczestnictwa

Z poważaniem

Stanisław Piech

 Posted by at 15:30