Obowiązek informacyjny

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych podajemy do wiadomości, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.

Koszt całkowity 15 000,00

– w tym kwota wsparcia finansowego ze wsparcia środków budżetu państwa – 12 000,00

– w tym wysokość finansowana wkładu własnego organu prowadzącego – 3000,00

 Posted by at 17:47