Spotkania z rodzicami

 

Spotkania z rodzicami  – klasy 0 – III

DATA GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

20.09.2018 17:00 – kl 0, I    17:30 – Kl II    18:00 – Kl III

Zebranie organizacyjne

25.10.2018 17:00 – 19:00

Dzień otwarty

29.11.2018 17:00 – 19:00

Dzień otwarty

07.02.2019 17:00 – kl 0, I    17:30 – Kl II    18:00 – Kl III Zebranie
21.03.2019 17:00 – 19:00 Dzień otwarty
16.05.2019 17:00 – 19:00

Dzień otwarty

06.06.2019 17:00 – kl 0, I    17:30 – Kl II    18:00 – Kl III

Zebranie

 

Spotkania z rodzicami  – klasy IV – VIII

 

19.09.2018

Spotkanie organizacyjne z rodzicami – obecni wychowawcy

17.00 – kl. IV, V, VIII

 18.30 – kl. VI, VII

24 .10.2018

Dzień otwarty – nauczyciele uczący, wychowawcy

16.00 – 18.00

18.00 – 20.00

28.11.2018

Dzień otwarty. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania – wychowawcy, nauczyciele uczący

 05.02.2019

 Wywiadówka – obecni  wychowawcy

17.00 – kl. IV, V, VIII

18.30 – kl. VI, VII

 20.03.2019

Dzień otwarty – nauczyciele uczący, wychowawcy

15.05.2019

Dzień otwarty. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowani wychowawcy, nauczyciele uczący.

05.06.2019

Spotkanie z rodzicami – obecni wszyscy nauczyciele

17.00 – kl. IV, V, VIII

18.30 – kl. VI, VII

 Posted by at 14:42