Spotkania z rodzicami

 

Spotkania z rodzicami  – klasy 0 – III

DATA GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

20.09.2018 17:00 – kl 0, I    17:30 – Kl II    18:00 – Kl III

Zebranie organizacyjne

25.10.2018 17:00 – 19:00

Dzień otwarty

29.11.2018 17:00 – 19:00

Dzień otwarty

07.01.2019 17:00 – kl 0, I    17:30 – Kl II    18:00 – Kl III Zebranie
21.03.2019 17:00 – 19:00 Dzień otwarty
16.05.2019 17:00 – 19:00

Dzień otwarty

06.06.2019 17:00 – kl 0, I    17:30 – Kl II    18:00 – Kl III

Zebranie

 

Spotkania z rodzicami  – klasy IV – VIII

DATA GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

UWAGI

19.09.2018 17.00 – kl IV, V, VIII

18.30 – kl VI, VII

Spotkanie organizacyjne
z rodzicami

obecni

wychowawcy

24.10.2018 16.00 – 18.00

18.00 – 20.00

Dzień otwarty

nauczyciele uczący

wychowawcy

28.11.2018 16.00 – 18.00

18.00 – 20.00

Dzień otwarty
Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nagannej ocenie zachowania

 

nauczyciele uczący

wychowawcy

05.01.2019

 

17.00 – kl IV, V, VIII

18.30 – kl VI, VII

Wywiadówka

obecni  wychowawcy

 

20.03.2019 16.00 – 18.00

18.00 – 20.00

Dzień otwarty

nauczyciele uczący

wychowawcy

15.05.2019 16.00 – 18.00

18.00 – 20.00

Dzień otwarty

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nagannej ocenie zachowania

 

nauczyciele uczący

wychowawcy

05.06.2019 17.00 – kl IV, V, VIII

18.30 – kl VI, VII

Spotkanie z rodzicami

obecni wszyscy nauczyciele

 

 Posted by at 14:42