Spotkania z rodzicami

 

Harmonogram spotkań z rodzicami – klasy IV – VII

 

DATA

 

GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

UWAGI

20.09.2017

17:00 – kl IV, VII

17:30 – kl V

18:00 – kl VI 

Spotkanie organizacyjne
z rodzicami

Obecniwychowawcy
15.11.2017 17:30 19:00

Dzień otwarty

 

Obecni

wszyscy nauczyciele

03.01.2018  17:30 19:00 

 

Dzień otwarty
Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nagannej ocenie zachowania

 

Obecniwszyscy nauczyciele
07.02.2018

17:00 – kl IV, VII

17:30 – kl V

18:00 – kl VI

Wywiadówka

 Obecni  wychowawcy 
 11.04.2018 17:30 19:00

Dzień otwarty

Obecni

wszyscy

nauczyciele

16.05.2018 17:30 19:00

 

Dzień otwarty

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nagannej ocenie zachowania

 

Obecni

wszyscy nauczyciele

06.06.2018

17:00 – kl IV, VII

17:30 – kl V

18:00 – kl VI

Spotkanie z rodzicami

 

Obecni

wszyscy nauczyciele

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami – klasy I – III

 DATA  GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

21.09.2017

17:00 – kl I

17:30 – kl II

18:00 – kl II 

Zebranie organizacyjne

16.11.2017 17:30 – 19:00

Dzień otwarty

 

04.01.2018 17:30 – 19:00 Dzień otwarty
 08.02.2018 

17:00 – kl I

17:30 – kl II

18:00 – kl III

Zebranie
12.04.2018 17:30 – 19:00 Dzień otwarty
17.05.2018 17:30 – 19:00

 Dzień otwarty

07.06.2018

17:00 – kl I

17:30 – kl II

18:00 – kl III

Zebranie   

 

 

 Posted by at 14:42