Spotkania z rodzicami

 

Spotkania z rodzicami  – klasy 0 – III

DATA GODZ.

RODZAJ SPOTKANIA

19.09.2019 17:00 – kl 0, I    17:30 – Kl II    18:00 – Kl III

Zebranie organizacyjne

14.11.2019 17:00 – 19:00

Dzień otwarty

09.01.2020 17:00 – 19:00

Dzień otwarty

13.02.2020 17:00 – kl 0, I    17:30 – Kl II    18:00 – Kl III Zebranie
19.03.2020 17:00 – 19:00 Dzień otwarty
21.05.2020 17:00 – 19:00

Dzień otwarty

18.06.2020 17:00 – kl 0, I    17:30 – Kl II    18:00 – Kl III

Zebranie

 

Spotkania z rodzicami  – klasy IV – VIII

 

18.09.2019

Spotkanie organizacyjne z rodzicami – obecni wychowawcy

17.00 – kl. IV, V, VIII

18.30 – kl. VI, VII

13 .11.2019

Dzień otwarty – nauczyciele uczący, wychowawcy

16.00 – 18.00

18.00 – 20.00

08.01.2020

Dzień otwarty. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania – wychowawcy, nauczyciele uczący

16.00 – 18.00

18.00 – 20.00

 11.02.2020

Wywiadówka – obecni  wychowawcy

17.00 – kl. IV, V, VIII

18.30 – kl. VI, VII

 18.03.2020

Dzień otwarty – nauczyciele uczący, wychowawcy

16.00 – 18.00

18.00 – 20.00

20.05.2020

Dzień otwarty. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowani wychowawcy, nauczyciele uczący.

16.00 – 18.00

18.00-20.00

17.06.2020

Spotkanie z rodzicami – obecni wszyscy nauczyciele

17.00 – kl. IV, V, VIII

18.30 – kl. VI, VII

 Posted by at 14:42