OFERTA

 

Oferta placówki

Opis szkoły:

  • liczba oddziałów – 27, liczba uczniów – 515;
  • godziny zajęć lekcyjnych 7.45 do 15.00;
  • godziny pracy administracji szkolnej: poniedziałek 7.30 – 15.00, wtorek 09.00 – 16.00, środa – dzień bez stron, czwartek 7.30 – 15.00, piątek 7.30 – 15.00,
  • dyżur dyrektora szkoły dla rodziców: wtorek 15.00 do 16.00

Baza szkoły:

  • liczba sal lekcyjnych: 22 w tym pracowni przedmiotowych – 10 (2 komputerowe, 1 przyrodniczo-geograficzna, 1 biologiczno-chemiczna, 3 matematyczne, 1 matematyczno-fizyczna, 2 multimedialne pracownie językowe), wszystkie  sale wyposażone w tablice interaktywne,  sprzęt multimedialny z dostępem do zasobów sieci Internet, liczba sal do zajęć w grupach: 2;
  • baza sportowa: sala gimnastyczna pełnowymiarowa, sala do gimnastyki korekcyjnej, boiska sportowe, kryta pływalnia, sauna, jacuzzi
  • otoczenie szkoły: zielony zakątek, ogródek szkolny, plac gier i zabaw, boiska wielofunkcyjne (piłka nożna, koszykówka, siatkówka).

Certyfikaty, programy profilaktyczne, programy prozdrowotne:

„Szkoła Promująca Zdrowie”; realizowane programy: „Trzymaj formę”, „Baw się i bądź bezpieczny”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Bezpiecznie i zdrowo”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, ”Czyste powietrze wokół nas”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Stars rowerem do szkoły”, „Krakowskie Szkoły Najlepiej Segregują Odpady”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Kino za baterie”.

W szkole realizowany jest autorski program profilaktyczny „Bez barier”.

Prowadzimy akcje „Lato w szkole” oraz „Zima w szkole”.

Historia placówki

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1974/75, a pierwsze oddziały integracyjne powstały w roku 1999/2000. Jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi, w których wspólnie z uczniami zdrowymi uczą się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Troszczymy się o wszechstronny rozwój uczniów w bezpiecznej i twórczej atmosferze. Obecnie w szkole funkcjonuje 27 oddziałów, w tym 18 integracyjnych.

Propagujemy i promujemy kształcenie integracyjne w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Szkoła przystosowana jest do kształcenia uczniów niepełnosprawnych (zniesione bariery architektoniczne: toalety, winda, podjazdy). Zatrudniamy szereg specjalistów (psycholog, pedagog, neurologopeda, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem, pedagodzy specjalni: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy). Cyklicznie organizujemy „Dzień Osób Niepełnosprawnych”, „Międzynarodowy Dzień Autyzmu”, „Światowy Dzień Zespołu Downa”.

Bezpłatnie prowadzimy: naukę gry na instrumencie, chór, zajęcia plastyczne, koło teatralne, koło matematyczne, różnorodne zajęcia sportowe.  Dodatkowo oferujemy: szachy – klasy IV,  programowanie – klasy VI, program z języka angielskiego „FUTURE 4ME”.

Uczniowie mają możliwość wychodzenia podczas przerw śródlekcyjnych na przyszkolne tereny zielone, natomiast uczniowie z klas młodszych korzystają z terenów zielonych w dowolnym, dostosowanym do swoich potrzeb czasie.

Uczniowie uczestniczą w różnorodnych imprezach (Festyn Integracyjny w Korzkwi, Szkolne Słoneczne Igrzyska Olimpijskie, Dzień Sportu, Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi, Dzień Bezpiecznego Internetu, wyjeżdżają na wycieczki i zielone szkoły) oraz akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Gwiazdka dla zwierzaka, Dzień Życzliwości, zbiórka funduszy na hospicja). Corocznie odbywają się zabawy andrzejkowe, karnawałowe, walentynkowe, Mikołajki, Jasełka. Cyklicznie organizujemy Festyny Rodzinne. Uroczyście obchodzimy Święto Patrona Szkoły, którym są Bohaterowie Września 1939. Uczniowie angażują się w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego.

Szkoła jest bezpieczna, objęta monitoringiem wizyjnym. Systematycznie realizujemy akcje związane z bezpieczeństwem uczniów: „Szkoła bez przemocy”, „Odblaskowa szkoła”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczeństwo w sieci”. W szkole cyklicznie odbywają się spotkania ze Strażą Miejską – „Bezpieczeństwo w ruchu ulicznym”, „Bezpieczne zachowanie w kontakcie ze zwierzętami”, „Prawo i my”.

Prowadzimy świetlicę – jest czynna w godz. 6.30 – 17.00, w której uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach dodatkowych dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 

 Posted by at 14:52