Rekrutacja

 

PREZENTACJA SZKOŁY – pobierz plik

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

do klas „0” na rok 2018/2019 rozpocznie się 01.03.2018 i trwać będzie do 30.03.2018.

oraz klas I na rok 2018/2019 rozpocznie się 01.03.2018  i trwać będzie do 28.03.2018.

 

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do SP 144 powinni:

  • pobrać formularz z sekretariacie szkoły pierwszego wyboru, wypełnić go, a następnie podpisać (obydwoje rodziców) i złożyć w sekretariacie szkoły. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie,

lub

  • wypełnić wniosek drogą elektroniczną, a więc wprowadzić dane do systemu rekrutacyjnego, wydrukować wypełniony wniosek, podpisać (obydwoje rodziców), a następnie złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danycha następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie.

Wnioski będą dostępne po 01.03.2018 na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce REKRUTACJA    lub w sekretariacie SP144.

Przyjmowanie wniosków w godzinach pracy sekretariatu:

Pon. 7:30 – 15:00

Wt.  10:00 – 18:00

Śr. dzień bez stron

Czw. 7:30 – 15:00

Pt.  7:30 – 15:00

Terminarz dla kandydatów do kl. I

Terminarz dla kandydatów do oddziałów przedszkolnych

 Posted by at 19:50