Rekrutacja

 

PREZENTACJA SZKOŁY – pobierz plik

REKRUTACJA do klas „0” oraz klas I na rok 2017/2018 rozpocznie się 18.04.2017 i trwać będzie do 08.05.2017.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do SP 144 powinni:

  • pobrać formularz z sekretariacie szkoły pierwszego wyboru, wypełnić go, a następnie podpisać (obydwoje rodziców) i złożyć w sekretariacie szkoły. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie,

lub

  • wypełnić wniosek drogą elektroniczną, a więc wprowadzić dane do systemu rekrutacyjnego, wydrukować wypełniony wniosek, podpisać (obydwoje rodziców), a następnie złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Pracownik sekretariatu sprawdzi poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisze i zatwierdzi formularz rekrutacyjny w systemie.

 

Wnioski będą dostępne po 18.04.2017 do pobrania na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie SP144.

Przyjmowanie wniosków w godzinach pracy sekretariatu:

Pon. 7:00 – 15:00

Wt.  10:00 – 18:00

Śr.  7:00 – 15:00

Czw. 7:00 – 15:00

Pt.  7:00 – 15:00

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Uchwała Rady Miasta

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Uchwała Rady Miasta

 Posted by at 19:50