Nasza oferta

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”

Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 jest placówką oświatową troszczącą się o wszechstronny rozwój ucznia. Uczniowie zdobywają wiedzę w bezpiecznej i twórczej atmosferze. W 1999 roku powstały pierwsze oddziały integracyjne. Obecnie prowadzimy 34 klasy, w tym 24 integracyjne. Kształcimy łącznie 705 uczniów. Dużym sukcesem szkoły jest to, że przyjmujemy dzieci nie tylko z rejonu, a kształcenie integracyjne na stałe wpisane jest w wizję i misję szkoły. Szczególna opieką i troską otaczamy najmłodszych uczniów naszej szkoły.

 

Nasza szkoła proponuje:

 • dostosowanie treści programowych i wymogów do indywidualnych możliwości ucznia
 • indywidualizację nauczania (klasy mało liczne, w klasach integracyjnych dwóch nauczycieli)
 • aktywne metody pracy
 • programy autorskie
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia komputerowe w nowoczesnych pracowniach (dostęp do Internetu)
 • gry i zabawy ruchowe dla klas I – III
 • zajęcia świetlicowe
 • zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami mowy
 • fachowa opieka pedagoga szkolnego, psychologa, neurologopedy, terapeuty pedagogicznego, terapeuty Integracji Sensorycznej,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • nowoczesne sale lekcyjne
 • wykwalifikowaną i specjalistyczną kadrę
 • bogatą ofertę kół zainteresowań

Nowoczesne sale lekcyjne:

 • audiowizualne sale lekcyjne
 • nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe
 • multimedialna biblioteka z czytelnią
 • świetlica szkolna
 • stołówka
 • nowoczesna sala gimnastyczna
 • sala Integracji Sensorycznej
 • sala teatralna
 • sala zabaw
 • sala gimnastyki korekcyjnej
 • bezprzewodowa sieć internetowa

Specjalistyczne gabinety:

 • gabinet logopedyczny
 • gabinet psychologa
 • gabinet pedagoga
 • gabinet Integracji Sensorycznej
 • gabinet do zajęć terapeutycznych
 • gabinet pielęgniarski

Kadra nauczycielska:

 • wykwalifikowani nauczyciele nauczania zintegrowanego
 • wykwalifikowani nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania
 • specjalistyczna kadra:
 • psycholog
 • logopeda
 • pedagog
 • neurologopeda
 • terapeuta Integracji Sensorycznej
 • terapeuci pedagogiczni
 • nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyfopedagodzy 

Specjalistyczne zajęcia:

 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • zajęcia logorytmiczne
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Corocznie w Naszej Szkole odbywają się:

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I KLASOWE

 • Obchody święta Patrona Szkoły z uroczystym Ślubowaniem Klas Pierwszych
 • Słoneczne Igrzyska Olimpijskie
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Mikołajki, Jasełka
 • Zabawy karnawałowe, andrzejkowe, walentynkowe
 • Dzień Sportu
 • Zielone szkoły oraz wycieczki edukacyjne
 • Imprezy  i akademie okolicznościowe

AKCJE I PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Dni Bezpiecznego Internetu
 • Odblaskowa Szkoła
 • „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Baw się i bądź bezpieczny”
 • „Szkoła dla dziecka z wadą wymowy i zaburzeniem mowy”
 • „Bez barier”
 • „Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Bezpiecznie i zdrowo”

AKCJE PROZDROWOTNE

 • „Owoce i warzywa w szkole” – program wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
 • „Śniadanie daje moc” –  Ogólnopolski Program Edukacyjny
 • „Nie pal przy mnie, proszę” – Program Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I-III zainicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji
 • „Czyste powietrze wokół nas” – Program Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • „Dzień Zdrowia” – cykliczna impreza edukacyjna z okazji Światowego Dnia Zdrowia, której celem jest promocja zdrowia w szkole
 • „Trzymaj formę” – Ogólnopolski Program Edukacyjny
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie”- Program Profilaktyki Palenia Tytoniu dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej

 

 

 

 

 Posted by at 14:23