gru 112016
 

Zimowy wypoczynek w naszej szkole

W okresie ferii w naszej szkole organizowany będzie zimowy wypoczynek dla dzieci. Opiekę będą sprawować nauczyciele z naszej szkoły. Zorganizowane zostaną dwa turnusy pięciodniowe (30.01.17 – 3.02.17 i 6.02.17 – 10.02.17). Zajęcia odbywać się będą od 9:00 do 15:00.

Przewidywane koszty:
 60 zł za 5 dni –  w tym dodatkowe opłaty za wyjścia
 śniadanie we własnym zakresie
 istnieje możliwość wykupienia obiadów (we własnym zakresie)

Deklaracje należy składać u  wychowawców klas do 16.12.2016 r. Po tym terminie dzieci będą wpisywane na listę rezerwową i dopisywane do grup w miarę zwalniania się miejsc.
Zastrzega się możliwość odwołania turnusu, jeśli chętnych dzieci będzie za mało.

 Posted by at 21:36

Sorry, the comment form is closed at this time.