sty 102022
 

Szanowni Państwo: Rodzice, Nauczyciele matematyki, Uczniowie:

Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne KANGUR ma przyjemność poinformować, że 17    marca     2022    roku odbędzie   się   w   Polsce     t r z y d z i e s t a  p i e r w s z a     edycja Międzynarodowego   Konkursu   Matematycznego KANGUR  2022

Wpisowe na konkurs: 12 zł

Regulamin konkursu został zmieniony i przewiduje obie formy konkursu – zdalną i stacjonarną  (o formie konkursu w naszej szkole zdecyduje Pan Dyrektor w późniejszym terminie)

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:

https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#regulamin

gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje zawierające:

– Zasady, cel, finanse i nagrody Konkursu

– Regulamin oraz wymagane „zgody”

– Instrukcję wypełniania karty odpowiedzi podczas konkursu „Kangur Matematyczny”

Zgłoszenia uczniów naszej szkoły przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie: 10.02.2022 r.

Rodzice uczniów zainteresowanych udziałem dziecka w konkursie, proszeni są o :

  • zapoznanie się z regulaminem,
  • wydrukowanie i uzupełnienie „zgody” (przede wszystkim czytelnie: imię, nazwisko, klasę dziecka i podpis rodzica/opiekuna)
  • zgodę wraz z opłatą należy przekazać nauczycielowi matematyki.
 Posted by at 11:29

Sorry, the comment form is closed at this time.