wrz 052022
 

„ Kino za baterie”

Z przyjemnością informujemy, że w  bieżącym roku szkolnym kontynuujemy akcję „Kino za baterie”. Nagrodami są bilety do kina ( Multikino, Cinema City, kino „Kijów”).

W pojemnikach można gromadzić tylko zużyte, nieuszkodzone baterie pochodzące z urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.

 W pojemnikach nie można umieszczać akumulatorów lub baterii o rozmiarach większych niż baterie typu D (R20), a także baterii z telefonów, smartfonów i komputerów przenośnych. Zabronione jest umieszczanie w pojemnikach baterii uszkodzonych, baterii które były w jakikolwiek sposób przerabiane lub otwierane, a także baterii z których wydostają się jakiekolwiek substancje. Umieszczanie w pojemnikach baterii lub akumulatorów niezgodnych z wymogami niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem placówki z dalszego udziału w programie.

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad zbiórki.  Szczegółowe informacje dotyczące akcji „ Kino za baterie”   przekażą wychowawcy klas.

Koordynatorzy akcji: klasy 1-3 Kinga Ryś, klasy 4-8  Agnieszka Skotnicka. 

 

 Posted by at 20:00

Sorry, the comment form is closed at this time.