lut 122020
 

Uczniowie klas I – VIII wybierają fragment ulubionej książki z literatury dla dzieci i młodzieży zawierającej dialog i opis. Nie może to być tekst pisany wierszem.czytanie

Zgłoszenia zbierane są od 10 (poniedziałek) do 13 (czwartek) lutego 2020:

  • w kl. 1-3 zapisy przyjmują wychowawcy klas i wybierają max. 3-4 reprezentantów danej klasy, którzy najlepiej przygotowali się do konkursu.
  • chętni z klas 4-8 zgłaszają się do nauczyciela bibliotekarza.

Przy zapisach należy podać tytuł książki, z której uczeń wybrał tekst do czytania.

Termin przesłuchania uczestników 19-20.02.2020r. (środa i czwartek). Dokładne godziny dla poszczególnych klas podane zostaną po zakończeniu zbierania zgłoszeń.

Ocenie podlegać będzie:

Dykcja ( 0 –  5 pkt.)

Interpretacja tekstu ( 0 – 5 pkt.)

Płynność czytania ( 0 – 5 pkt.)

Zachowanie limitu czasu ( do 2 min.) 1 pkt.

 

Zapraszamy do udziału,

 nauczyciele bibliotekarze SP 144

 Posted by at 07:52

Sorry, the comment form is closed at this time.