lut 142016
 

plakatKonkurswawel

„Portret  władcy

w krzywym zwierciadle”

 

Zapraszamy klasy 4-6 do udziału w konkursie plastyczny  na KARYKATURĘ jednego z wybranych królów Polski. Ma na celu przybliżenie i popularyzację wiedzy historycznej o polskich władcach.

Praca ma być wykonana w formacie A3, w technikach: rysunkowej lub graficznej (z wyłączeniem techniki komputerowej).

 Termin oddawania prac: do 14 marca 2016r. do p. M. Podgórskiej 

Kryteria oceny:

– walory artystyczne pracy,

– uchwycenie cech charakterystycznych danego władcy,

– kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,

– staranność wykonanej pracy.

Praca i karta uczestnictwa ma być opatrzona godłem Autor. Nie będą rozpatrywane prace nie spełniające wytycznych Konkursu. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnego, nieograniczonego i bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac na cele statutowe Organizatorów Konkursu.

Organizatorzy mogą dokonać wyboru spośród nagrodzonych prac i wydać je drukiem. Jeśli decyzja o druku zostanie podjęta, to Autor – poprzez akceptację tego punktu Regulaminu wyraża zgodę na wydrukowanie swojej pracy bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

 Posted by at 15:12

Sorry, the comment form is closed at this time.