kw. 032016
 

Konkurs Ortograficzny Klas III 

Zapraszamy  uczniów klas III do udziału w Konkursie Ortograficznym „Ortofanek 2016”.

Pierwszy etap to eliminacje w klasach. W drugim etapie – szkolnym zostanie wyłonionych dwoje uczniów reprezentujących szkołę w trzecim etapie – międzyszkolnym.

Etap szkolny odbędzie się 8 kwietnia w czasie od 8:45 do 9:30 w sali świetlicy szkolnej na terenie szatni. Jego uczestnicy powinni przynieść ze sobą przynajmniej dwa sprawne przybory do pisania.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwają koordynator pani Ewa Moszczyńska i członek jury pani Adela Kapała.

Uczestnik konkursu powinien znać:

 zasady ortografii

 podstawowe skróty

Proponowana literatura:

  1. Kaleta –Sawicka, J. Skalska ”Vademecum ortografii w klasach początkowych”
  2. Polański, A. Jakubowicz „Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym”
  3. Zaręba „Dyktanda i ćwiczenia z ortografii z przypomnieniem zasad pisowni”
  4. Stec „Zagadki dla najmłodszych”

 

 Posted by at 21:42

Sorry, the comment form is closed at this time.