kw. 132015
 

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 144

rok szkolny 2015/2016

 Dokumenty do pobrania:

 W dniach od 04.05.2015r. do 19.06.2015r. ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • obojga rodziców pracujących
  • dojeżdżające
  • rodziców samotnie wychowujących dzieci

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców świetlicy prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 19.06.2015r. Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie numerów dowodów osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Karta zgłoszenia znajduje się z zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA, można otrzymać ją również na dyżurce szkolnej oraz od wychowawców świetlicy.

O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia do wyczerpania miejsc.


TERMINARZ:

19.06.2015r. – do godziny 17:00 – ostateczny termin złożenia karty zapisu do świetlicy szkolnej

22.06.2015r. – posiedzenie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

25.06.2015r. – ogłoszenie wyników naboru, podanie list zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły/świetlicy

 Posted by at 17:10

Sorry, the comment form is closed at this time.