mar 262015
 

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie bardzo serdecznie dziękuje za przekazane w ubiegłym roku wpłaty na rzecz szkoły, które wyniosły łącznie 4 926,90 zł. Zebrana kwota zostanie wykorzystana na zakup książek do biblioteki szkolnej, potrzeby Samorządu Uczniowskiego oraz doposażenie gabinetów specjalistów.

W bieżącym roku ponownie zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% odpisu  podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”. Bardzo prosimy  o zachęcenie osób prywatnych do wpłat na rzecz naszej szkoły:

Rubryka: numer KRS0000052078

Rubryka: informacje uzupełniające – cel szczegółowy – należy wpisać: dla SP 144 Kraków (jest to konieczne, tylko wtedy kwota trafi do naszej szkoły).

                                                                                   Bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty!

 Posted by at 10:20

Sorry, the comment form is closed at this time.