sty 142021
 

Od poniedziałku – 18 stycznia 2021 r. wracamy do szkoły wg. zwykłego, wrześniowego podziału godzin. Szkoła jest bezpieczna, przygotowana na przyjęcie uczniów.

1. Zmienione zostają sale dla niektórych klas, tak aby dana klasa przebywała tylko w jednej i tej samej sali (zgodnie z nowymi wytycznymi MEN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych). Klasy na I i II piętrze będą miały swoją salę oraz szatnię w sali obok (oprócz klasy 3c i 3d).

2. Nauczyciel schodzi do GŁÓWNEGO wejścia szkoły  po odbiór dzieci od rodziców, oraz sprowadza dzieci po skończonych lekcjach. RODZICE NIE WCHODZĄ DO SZKOŁY.

3. Dzieci po wejściu do szkoły przebierają obuwie i w ubraniu udają się do wyznaczonej sali.

4. Dzieci, które się spóźnią, wchodzą wejściem głównym (rodzic dzwoni dzwonkiem), a pani z szatni zaprowadza je do właściwej sali. Proszę  punktualnie przyprowadzać uczniów do szkoły – wpuszczanie dzieci na pierwszą lekcję od godz. 7.45.

5.Wszystkie zajęcia specjalistyczne odbywają się wg. wrześniowego podziału godzin.

6. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej wchodzą wejściem głównym i rozbierają się w szatni – pani szatniarka odbiera i wydaje dziecku ubranie. Rodzic przychodzący po dziecko do świetlicy, dzwoni dzwonkiem przy wejściu głównym, pani w szatni dzwoni domofonem na świetlicę i nauczyciel sprowadza dziecko do szatni, sprawdza czy rodzic przyszedł po dziecko.

7. Bardzo prosimy rodziców uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej aby w miarę możliwości przyprowadzać uczniów bezpośrednio przed lekcjami i odbierać po lekcjach – gdyż nie ma możliwości odizolowania uczniów z różnych klas w świetlicy.

8. Poniżej podajemy klasy wraz z  przypisanymi do nich salami oraz szatniami w klasach obok:

1a (p.Trybulska, p.Blak) – sala 6 i tam się rozbiera

1b  (p.Ptak, p. Witkowska – Warchoł) – sala 8 i tam się rozbiera

1c  (p.Surma, p.Ryś) – sala 7 i tam się rozbiera

1d  (p.Kwartnik – Rogala)  – sala 9 i tam się rozbiera

2a (p. Berska-Mikrut, p. Grochocińska) – sala 22, szatnia w sali 21

2b (p.Kapała, p.Walkowska) – sala 4  i tam się rozbiera

2c (p.Zając, p.Niżankowska) – sala 5 i tam się rozbiera

2d (p.Kielian) – sala 23, szatnia w sali 24

3a (p.Kramarz, p.Nowak)  – sala 19, szatnia w sali 20

3b (p.Szczygieł, p.Szopa-Sacha) – sala 35, szatnia w sali 36

3c (p.Figlewicz, p.Strojna) – sala 41 i tam się rozbiera (z tyłu sali)

3d (p.Małecka) – sala 43 i tam się rozbiera (z tyłu sali)

Dzieci mogą zostawiać podręczniki i przybory szkolne w klasie.

Proszę o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii – aktualizacja

dziękujemy, dyrekcja szkoły

 Posted by at 20:32

Sorry, the comment form is closed at this time.