maj 102013
 

Stowarzyszenie Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych „Projekt Nadzieja" organizuje akcję mającą na celu umożliwienie rodzicom uczniów niepełnosprawnych nieodpłatne otrzymanie wózka inwalidzkiego.

Dystrybucja wózków odbędzie się 17 czerwca w obecności terapeuty, mechanika i tłumacza. Wózki pochodzą z USA i są wózkami szpitalno-pokojowymi, nie są nowe lecz wyremontowane.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu wypełnienia ankiety. Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wózka. Kiedy osoba zostanie zakwalifikowana do otrzymania wózka, otrzyma zaproszenie do osobistego stawienia się po jego odbiór.

 

W razie pytań można się kontaktować

 z Panem Tomaszem Mikułowskim

 tel. 602 777 867

e-mail:  biuro@projprojektnadzieja.pl

 Posted by at 22:54

Sorry, the comment form is closed at this time.