kw. 152018
 

Kto czyta książki, żyje podwójnie”

   czytanie                                                              Umberto Eco

REGULAMIN

Konkursu Literacko – Plastycznego dla klas IV – VIII na KOMIKS

„Moja ulubiona książka”

Zareklamuj swoją ulubioną książkę tak, by Twój kolega i koleżanka chcieli ją przeczytać

 1. CELE KONKURSU:
 • ROZBUDZENIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW I ICH WYOBRAŹNI,
 • BUDZENIE SZACUNKU DLA NAUCZYCIELI i DLA KSIĄŻKI.
 • UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA.
 • UWRAŻLIWIENIE NA PIĘKNO JĘZYKA POLSKIEGO.

CELEM GŁÓWNYM KONKURSU JEST ZACHĘCENIE UCZNIÓW DO ZABAWY SŁOWEM I KREDKĄ.

 1. TERMIN KONKURSU: Prace należy dostarczyć osobiście do 27.04.2018 r.
 1. UCZESTNICY: Uczniowie klas 4-7
 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 • Komiksy mogą być wykonane na formacie A-4 lub A-3 dowolną techniką,
 • Prace powinny przedstawiać (w skróconej wersji) fabułę ulubionej książki lub jej fragment,
 • Przy ocenie pod uwagę brana będzie nie tylko estetyka wykonania, ale głównie pomysł historyjki oraz strona literacka.
 1. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ORGANIZATORZY:

     mgr Katarzyna Bizoń

     mgr Paula Wieczorek

 Posted by at 23:05

Sorry, the comment form is closed at this time.