kw. 112018
 

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie bardzo serdecznie dziękuje za przekazane w ubiegłym roku wpłaty na rzecz szkoły, które wyniosły łącznie 6035,40 zł. Za 4535 zł zostały zakupione tablety do klas lekcyjnych niezbędne do prowadzenia dziennika elektronicznego, za pozostałą kwotę – 1500,4 zł zamierzamy zakupić nowe stoły – piłkarzyki.

W bieżącym roku ponownie zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% odpisu  podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”. Bardzo prosimy  o zachęcenie osób prywatnych do wpłat na rzecz naszej szkoły:

Rubryka: numer KRS0000052078

Rubryka: informacje uzupełniające – cel szczegółowy – należy wpisać: dla SP 144 Kraków (jest to konieczne, tylko wtedy kwota trafi do naszej szkoły)

                                                                          Bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty!

 Posted by at 22:24

Sorry, the comment form is closed at this time.