kw. 102018
 

Konkurs na „Najlepszego Matematyka” jest II – etapowy.

Organizatorem Konkursu Matematycznego jest Zespół Matematyków

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie

Cele konkursu:

– zainteresowanie uczniów matematyką,

– wyzwalanie aktywności matematycznej,

– zachęcenie „słabszych” uczniów do nauki matematyki,

– inspirowanie do działań kreatywnych,

– ujawnianie uzdolnień matematycznych.

I etap:

  1. Uczeń rozwiązuje w domu zestaw zadań dla odpowiedniego poziomu nauczania.
  2. Uczeń może rozwiązać wszystkie zadania lub tylko te, które potrafi.
  3. Pełne, staranne rozwiązania zadań przedstawia w formie pisemnej.
  4. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75% możliwych punktów do zdobycia w swojej kategorii.
  5. Udział w konkursie będzie premiowany dodatkową oceną z matematyki.
  6. Uczeń oddaje prace (rozwiązania zadań) nauczycielowi matematyki w terminie do dnia. 08.05.2018 r.

II etap:

  1. II etap odbywa się na terenie szkoły.
  2. Uczniowie rozwiązują 5 zadań, z których trzy będą analogiczne do zadań z etapu I,a dwa pozostałe będą zawierać materiał danej klasy.
  3. Uczniowie z najwyższymi wynikami otrzymają tytuł „NAJLEPSZEGO MATEMATYKA SP 144 klasy…”

                                                                                                            Nauczyciele matematyki

Zestaw zadań konkursowych zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły  w zakładce „Więcej o nas”.

 Posted by at 19:13

Sorry, the comment form is closed at this time.